Jakie dokumenty do wyceny nieruchomości

Dokumenty do wyceny

Dokumenty do wyceny nieruchomości

Jakie dokumenty do wyceny nieruchomości są niezbędne? Takie pytanie zadaje sobie wielu z naszych Klientów i jak wynika z doświadczenia, duża część z nich jest zaskoczona, jak wiele trzeba zgromadzić "papierów", nim rzeczoznawca będzie mógł dokonać oszacowania wartości majątku zleceniodawcy.
Proces wyceny wszelkiego typu nieruchomości składa się z kilku etapów. Zasadniczo, po ustaleniu wstępnych warunków zlecenia, rzeczoznawca majątkowy dokonuje oględzin nieruchomości, podczas których sporządza dokumentację fotograficzną obiektu, przeprowadza wywiad ze zleceniodawcą odnośnie zakresu zlecenia, czasem dokuje inwentaryzacji zabudowy, itp.
Trzeba jednak też wiedzieć, że wycena nieruchomości w znacznej mierze opiera się również na różnego rodzaju dokumentach urzędowych. Na ich podstawie ustala się stan prawny nieruchomości, parametry fizyczne budynków i gruntu, obciążenia na nieruchomości, itp.
Do dokumentów tych zaliczamy wszelkiego rodzaju mapy, wypisy z rejestru gruntów i kartoteki budynków, księgi wieczyste, zaświadczenia ze spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych, itp.
Nim Państwo zlecą wycenę nieruchomości, warto część dokumentów przygotować wcześniej. Pozwoli to skrócić czas oczekiwania na operat szacunkowy, jak również zredukować koszty. Zlecenie biegłemu pobrania różnego typu dokumentów, wiąże się zazwyczaj z dodatkowymi wydatkami dla zlecającego. Choćby z uwagi na konieczne płatne pełnomocnictwa do dokonania czynności w urzędach w imieniu Zleceniodawcy.

Poniżej przedstawiono podstawowe dokumenty niezbędne w przypadku wycen typowych nieruchomości:
Wyceny nieruchomości gruntowych niezabudowanych (np. działki budowlane, rolne, itp.):

- wypis z rejestru gruntów,
- jeśli dla nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – kopia tej decyzji,
- numer księgi wieczystej - treść księgi wieczystej można sprawdzić zdalnie, pod adresem https://ekw.ms.gov.pl/.

Wyceny nieruchomości gruntowych zabudowanych (np. budynkiem mieszkalnym, usługowym, itp.):

- wypis z rejestru gruntów oraz kartoteki budynków (o ile takowa dla nieruchomości istnieje),
- numer księgi wieczystej,
- projekt istniejącej zabudowy, ewentualnie inwentaryzacja budynków – o ile są dostępne,
- dla nieruchomości istniejących, objętych obowiązkiem prowadzenia książki obiektów budowlanych – umożliwienie biegłemu wglądu do książki,
- pozwolenie na użytkowanie dla obiektów, które wymagały uzyskania takiego dokumentu.

Ponadto w przypadku nieruchomości w budowie należy dodatkowo przygotować:
- decyzję o warunkach zabudowy o ile na danym terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
- pozwolenie na budowę,
- dokumentacje budowlaną inwestycji – mapy, plan zagospodarowania, projekt techniczny planowanych budynków,
- o ile wycena jest potrzebna do uzyskania kredytu na budowę - kosztorys planowanej inwestycji na druku banku kredytującego.

W przypadku szacowania wartości lokali mieszkalnych:

- zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty, potwierdzające własność lokalu ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przedmiotowego lokalu.

W przypadku bardziej złożonych wycen, mogą być konieczne jeszcze inne rodzaje dokumentów, jak na przykład mapy z projektem podziału nieruchomości, dane finansowe nieruchomości komercyjnych i wiele innych.
Dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, zapraszamy do wcześniejszego kontaktu.