Wyceny nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami