Polityka prywatności (RODO), cookies

Polityka prywatności (RODO)

Polityka prywatności - zgodnie z przyjętymi zasadami polityki prywatności oraz w nawiązaniu do art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych (RODO), informujemy:

  1. Administratorem danych osobowych jest Krzysztof Wojtczak. Prowadzi on działalność gospodarczą pod nazwą PROFFICO Krzysztof Wojtczak. NIP: 8271129721. Adres do korespondencji: 98-200 Sieradz, ul. Miejska 3, e-mail: proffico@onet.pl. Serwis www: https://www.wycena-nieruchomosci-sieradz.pl.
  2. Zebrane dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania zleconej usługi. Wynika to z art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
  3. Po wykonaniu umowy, o której jest mowa powyżej, dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) w/w ogólnego rozporządzenia. Jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez firmę PROFFICO. W szczególności dotyczy to przede wszystkim możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
  4. Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, bądź dochodzenia lub obrony przez roszczeniami z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
  5. Przyjęta polityka prywatności, każdemu uprawnionemu zezwala na dostęp do jego danych osobowych. Osoby uprawnione posiadają w szczególności prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Każdemu również przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W szczególności wtedy, gdy osoba uprawniona uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  7. Przyjęta polityka prywatności zakłada, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niemniej jednak należy mieć na względzie, iż jest ono niezbędne w celu wykonania usługi, o której mowa powyżej w pkt. 2.

Informacje dotyczące plików cookies

Należy podkreślić, iż niniejszy serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Przez korzystanie ze stron niniejszego serwisu, użytkownik wyraża zgodę na stosowanie ciasteczek (cookies).
Jeżeli użytkownik nie zgadza się na stosowanie cookies przez serwis, może on zmienić ustawienia swojej przeglądarki, a także zrezygnować z korzystania z tej witryny.


Czym są pliki cookies?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), stanowią dane informatyczne zapisywane zazwyczaj w postaci plików tekstowych. Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do sprawnego korzystania ze stron serwisu.
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym, jak również ich unikalny numer.


Cel wykorzystania cookies

Pliki cookies na przykład są wykorzystywane dla potrzeb przedstawionych poniżej:

  1. Do dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te, pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika (komputer, tablet, smartphone itd.), a w konsekwencji odpowiednio wyświetlić stronę internetową.
  2. Do tworzenia statystyk. Statystyki te pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają z jego stron. Takie dane umożliwiają później ulepszanie ich struktury i zawartości.

Konkludując zatem, zastosowane na stronie pliki cookies nie niosą za sobą żadnych zagrożeń.


Czy można zmienić ustawienia cookies?

Użytkownik może dokonać w każdej chwili zmiany ustawień związanych z plikami cookies w swojej przeglądarce www. Ustawienia te należy zmienić w taki sposób, aby przeglądarka blokowała automatyczną obsługę cookies, bądź też informowała o ich zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika.

Podsumowując powyższe, ograniczenia stosowania plików cookies mogą w konsekwencji wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach serwisu. Dlatego nie polecamy tego czynić. Rezultatem tego może być brak możliwości korzystania w pełni z zawartych w serwisie treści.