Oferta biura nieruchomości rzeczoznawca pośrednik

Rzeczoznawca, pośrednik - zakres usług

Nieruchomości Wojtczak - rzeczoznawca pośrednik. Oferujemy usługi w zakresie szacowania wartości nieruchomości oraz maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem. Ponadto wykonujemy również:

 • opinie o wartości nieruchomości,
 • analizy rynku,
 • fotoinspekcje,
 • inspekcje techniczne na wznoszonych budynkach - na zlecenie banków.

Oferujemy także usługi z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, w tym między innymi:

 • pomoc przy sprzedaży nieruchomości,
 • pomoc przy kupnie,
 • wynajmie, itp.

Co do odbiorców naszych usług, należy podkreślić iż wykonujemy zlecenia dla różnych podmiotów, w tym: osób fizycznych, banków, przedsiębiorstw różnych branż, spółdzielni mieszkaniowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów skarbowych, sądów itd.


Obszar działania biura nieruchomości

Nasze usługi świadczymy głównie na terenie województwa łódzkiego, a w przypadku wyceny przede wszystkim w powiatach:

 • Sieradz,
 • Zduńska Wola,
 • Łask,
 • Poddębice,
 • Wieluń,
 • Wieruszów.
 • Pabianice.

W szczególnych przypadkach, możemy wykonać zlecenia na terenie całego kraju, co jednak należy podkreślić, wymaga indywidualnych uzgodnień.

W przypadku pośrednictwa w obrocie nieruchomościami działamy na terenie całego województwa łódzkiego, a nierzadko również poza jego granicami ;).


Przedmiot wyceny i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Przedmiotem naszych działań związanych z szacowaniem wartości oraz obrotem nieruchomościami mogą być:

 • nieruchomości gruntowe niezabudowane np:
  • działki budowlane (mieszkaniowe, komercyjne),
  • grunty rolne,
  • grunty leśne itd.,
 • nieruchomości gruntowe zabudowane różnymi obiektami o zróżnicowanym przeznaczeniu np.:
  • budynkami mieszkalnymi jedno i wielorodzinnymi,
  • obiektami komercyjnymi: biurowymi, handlowymi, magazynowymi, przemysłowymi,
  • domkami letniskowymi,
  • zabudowaniami rolnymi (gospodarstwa rolne), itd.,
 • nieruchomości lokalowe o przeznaczeniu:
  • mieszkalnym,
  • użytkowym,
 • ograniczone prawa rzeczowe w tym:
  • spółdzielcze własnościowe prawa do lokali,
  • służebności,
  • użytkowanie,
  • dożywocie,
 • oraz inne prawa majątkowe.


Cele sporządzania wyceny nieruchomości

Oszacowania mogą być sporządzane dla różnych celów, np.:

 • określenie wartości dla potrzeb odszkodowawczych związanych na przykład z wywłaszczaniem nieruchomości pod drogi,
 • wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy (do kredytu),
 • oszacowania do ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości,
 • wycena do ustalenia wysokości opłat wnoszonych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa, np.:
  • rocznych opłat za użytkowanie wieczyste gruntu,
  • opłat planistycznych,
  • opłat adiacenckich,
 • oszacowania dla potrzeb określenia wartości środków trwałych w przedsiębiorstwie,
 • wycena do określenia wysokości aportu wnoszonego do spółki,
 • wycena wartości nieruchomości do wykazania zabezpieczenia wymaganego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • opinie dla potrzeb sądowych na przykład do:
  • podziału majątku,
  • zniesienia współwłasności,
  • ustalenia wielkości zachowku,
 • oszacowania do ustalenia wielkości zobowiązań podatkowych, na przykład z tytułu:
  • zakupu nieruchomości,
  • spadku,
  • darowizny itp.,
 • i wiele innych.


Koszt sporządzenia wyceny nieruchomości oraz pośrednictwa w obrocie

Wynagrodzenie za wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości lub za usługi związane z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, ustalane jest w każdym przypadku indywidualnie. Uzależnione jest ono przede wszystkim od następujących czynników:

 • rodzaju nieruchomości, jej wielkości, rodzaju części składowych itp.
 • celu, dla którego sporządzane jest oszacowanie,
 • terminu wykonania opracowania,
 • koniecznych do poniesienia wydatków związanych z wyceną lub sprzedażą np.:
  • dojazd do nieruchomości,
  • przygotowanie dokumentów źródłowych,
  • opłaty administracyjne, itp.
  • koszty przygotowania oferty sprzedaży nieruchomości, zakresu usługi, itp.

Reasumując, zapraszamy do wcześniejszego kontaktu i spotkania na nieruchomości w celu ustalenia właściwego wynagrodzenia.