Galeria wycenionych nieruchomości (przykłady)

Nieruchomości hotelowe, pensjonaty, restauracje

Nieruchomości handlowo-usługowo-biurowe

Nieruchomości produkcyjno-magazynowe

Inne nieruchomości komercyjne - stacje paliw, autosalony, myjnie, itp.

Nieruchomości mieszkalne

Nieruchomości rolne - siedliska, grunty

Nieruchomości zabytkowe