Dokumenty do wyceny

Jakie dokumenty do wyceny nieruchomości

Posted on Posted in Nieruchomości
Jakie dokumenty do wyceny nieruchomości? Takie pytanie zadaje sobie wielu z naszych Klientów i jak wynika z doświadczenia, duża część z nich jest zaskoczona, jak wiele trzeba zgromadzić "papierów", nim rzeczoznawca będzie mógł dokonać oszacowania wartości majątku zleceniodawcy.

Proces wyceny wszelkiego typu nieruchomości składa się z kilku etapów. Zasadniczo, po ustaleniu wstępnych warunków zlecenia, rzeczoznawca majątkowy dokonuje oględzin nieruchomości, podczas których sporządza dokumentację fotograficzną obiektu, przeprowadza wywiad ze zleceniodawcą odnośnie zakresu zlecenia, czasem dokuje inwentaryzacji zabudowy, itp.
Trzeba jednak też wiedzieć, że wycena nieruchomości w znacznej mierze opiera się również na różnego rodzaju dokumentach urzędowych, na podstawie których ustala się stan prawny nieruchomości, parametry fizyczne budynków i gruntu, obciążenia na nieruchomości, itp. Do dokumentów tych zaliczamy wszelkiego rodzaju mapy, wypisy z rejestru gruntów i kartoteki budynków pobierane w wydziałach geodezji lokalnych starostw powiatowych, księgi wieczyste, różnego typu zaświadczenia ze spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych, wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu terenu nieruchomości, itp.

Nim Państwo zlecą wycenę nieruchomości, warto część dokumentów przygotować wcześniej, aby tym samym skrócić czas oczekiwania na operat szacunkowy, jak również zredukować koszty, bowiem zlecenie biegłemu pobrania różnego typu dokumentów, wiąże się zazwyczaj z dodatkowymi wydatkami dla zlecającego. Choćby z uwagi na konieczne płatne pełnomocnictwa do dokonania czynności w urzędach w imieniu Zleceniodawcy.

Poniżej przedstawiono podstawowe dokumenty niezbędne w przypadku wycen typowych nieruchomości, dla najczęstszych celów oszacowania, czyli na przykład do ustalenia ceny sprzedaży, uzyskania kredytu bankowego na zakup nieruchomości lub planowaną inwestycję, do przedstawienia wartości nieruchomości do urzędu skarbowego dla potrzeb ustalenia wysokości zobowiązań podatkowych i tym podobne.

Wyceny nieruchomości gruntowych niezabudowanych (np. działki budowlane, rolne, itp.):

  • wypis z rejestru gruntów,
  • numer księgi wieczystej – wystarczy sam numer, bowiem podstawową treść księgi wieczystej można sprawdzić zdalnie, choćby pod adresem https://ekw.ms.gov.pl/,
  • jeśli dla nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – kopia tej decyzji.

Wyceny nieruchomości gruntowych zabudowanych (np. budynkiem mieszkalnym, usługowym, itp.):

  • wypis z rejestru gruntów oraz kartoteki budynków (o ile takowa dla nieruchomości istnieje)
  • numer księgi wieczystej,
  • projekt istniejącej zabudowy, ewentualnie inwentaryzacja budynków – o ile są dostępne.
  • dla nieruchomości istniejących, objętych obowiązkiem prowadzenia książki obiektów budowlanych – umożliwienie biegłemu wglądu do książki,
  • pozwolenie na użytkowanie dla obiektów, które wymagały uzyskania takiego dokumentu.

Ponadto w przypadku nieruchomości w budowie należy dodatkowo przygotować:

  • decyzję o warunkach zabudowy o ile na danym terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
  • pozwolenie na budowę,
  • dokumentacje budowlaną inwestycji – mapy, plan zagospodarowania, projekt techniczny planowanych budynków,
  • o ile wycena jest potrzebna do uzyskania kredytu na budowę - kosztorys planowanej inwestycji na druku banku, który ma udzielić kredytu oraz załącznik do wyceny też w postaci druku bankowego (o ile dany bank takiego wymaga).

W przypadku szacowania wartości lokali mieszkalnych:

  • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty, potwierdzające własność lokalu ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przedmiotowego lokalu (szczególnie powierzchnia lokalu, numer księgi wieczystej o ile została urządzona dla lokalu).

W przypadku bardziej złożonych wycen, mogą być konieczne jeszcze inne rodzaje dokumentów, jak na przykład mapy z projektem podziału nieruchomości, niektóre dane finansowe nieruchomości komercyjnych i wiele innych.
Dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.