Wyceny nieruchomości - rzeczoznawca majątkowy

Witamy w serwisie internetowym biura wyceny nieruchomości PROFFICO z Sieradza, prowadzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Krzysztofa Wojtczaka. Firma istnieje na rynku od 2007 r., jako podmiot świadczący usługi z zakresu szacowania wartości różnego typu nieruchomości.

Zachęcamy do zaufania naszej wiedzy i doświadczeniu, popartych wieloletnią praktyką zawodową, w tym także biegłego sądowego, licznymi szkoleniami i referencjami.

Zapraszamy szczególnie podmioty, które czują się pokrzywdzone wysokością przyznanych odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości, na przykład pod drogi, oszacowaniami komorniczymi itp.

KONTAKT


RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY

KRZYSZTOF WOJTCZAK

+48 602 623 792

proffico@onet.pl

zakres usług

Oferujemy usługi w zakresie szacowania wartości nieruchomości oraz maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem. Ponadto wykonujemy: opinie o wartości nieruchomości, analizy rynku, fotoinspekcje, inwentaryzacje budynków dla potrzeb oznaczenia samodzielnych lokali,...

więcej...

przedmiot opinii

Przedmiotem sporządzanych opracowań mogą być: nieruchomości gruntowe niezabudowane (działki budowlane mieszkaniowe i komercyjne), grunty rolne, nieruchomości zabudowane obiektami o przeznaczeniu mieszkalnym, komercyjnym, nieruchomości lokalowe,...

więcej...

obszar działania

Nasze usługi świadczymy głównie na terenie województwa łódzkiego, w szczególności w powiatach: Sieradz, Zduńska Wola, Łask, Poddębice, Wieluń, Wieruszów. W szczególnych przypadkach, możemy wykonać zlecenia na terenie całego kraju...

więcej...

dla jakiego celu wycena?

Opracowania mogą być sporządzane dla różnych celów, np.: dla potrzeb odszkodowawczych związanych z wywłaszczaniem nieruchomości pod drogi, dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy, do ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości, opłat planistycznych, adiacenckich, podatków, podziału majątku...

więcej...

koszt opracowań

Wynagrodzenie za wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości ustalane jest w każdym przypadku indywidualnie. Uzależnione jest ono głównie od następujących czynników: rodzaju wycenianej nieruchomości, jej wielkości, części składowych itp., celu, dla którego sporządzane jest oszacowanie...

więcej...

Wyceny nieruchomości - biuro nieruchomości Sieradz

Nie wiesz za ile sprzedać nieruchomość? Potrzebujesz oszacować jej wartość do kredytu? A może skarbówka żąda zbyt wysokiego podatku od dziedziczonej nieruchomości?

Jeśli tak, to znaczy, że potrzebujesz rzeczoznawcy majątkowego, który sporządzi operat szacunkowy określający faktyczną wartość nieruchomości.

Skontaktuj się poprzez e-mail lub dzwoń pod numer:

+48 602 623 792